Myśl kreatywnie, witaj w domu snów, oto oferty dla Ciebie.

Rola multimediów we współczesnym świecie

Ubogacają komunikację. Zacierają granice czasu i przestrzeni. Dla artystów są jednym ze środków wyrazu, a dla przedsiębiorców stanowią „narzędzie” pracy. Nie zaskakuje więc fakt, że coraz więcej nie tylko warszawskich firm decyduje się na zakup nowoczesnych systemów audiowizualnych. Zastosowanie wspomnianych rozwiązań pozwala na łączenie wielu strumieni informacji, które zarejestrowane zostały na różnych „nośnikach”, na przykład: obrazów, dźwięków, filmów, grafiki komputerowej, słowa mówionego i pisanego, hipertekstu, etc.Providio
Opaczewska 65/8
02-201 Warszawa
tel. 600 485 666